KONTO PARAFII

KONTO PARAFII:

25 2030 0045 1110 0000 0004 1850

Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. E.  Orzeszkowej 10, 05-827 Grodzisk Mazowiecki – tytuł wpłaty ” dar na cele kultu religijnego”