LINKI

Małżeństwo, Rodzina:

 

KATOLICKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNEJ PORADNIA DEWAJTIS   http://www.poradnia.dewajtis.pl

Leczenie niepłodności – Naprotechnologia. Pierwsza Klinika w Białymstoku. www.napromedica.pl 

Instytut Rodziny – placówki w Warszawie www.instytut-rodziny.pl                                                                                   

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Warszawie. Zapobiega sieroctwu społecznemu. Zapraszamy: Małżeństwa pragnące adoptować osierocone dziecko lub stać się rodziną zastępczą, Kobiety w Ciąży potrzebujące wsparcia, Osoby Gotowe Do Współpracy oferujące pomoc. http://www.adopcja.org

Duszpasterstwo Rodzin. Poradnie rodzinne w Archidiecezji Warszawskiej, katechezy dla narzeczonych, ruchy rodzinne, organizacje społeczne pomagające rodzinie w leczeniu uzależnień, Studium Życia Rodzinnego przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. http://www.duszpasterstworodzin.pl

Strona Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie założonego przez o.Franciszka Blachnickiego http://www.dk.oaza.pl/

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Warszawa problemy małżeńskie, wychowawcze i rozwojowe, depresje, kryzysy, nerwice, problem utraty dziecka (w tym straty ciąży), uzależnienie i współuzależnienie od alkoholu, uzależnienie od sekty, itp. W Ośrodku można skorzystać z pomocy psychoterapeuty, psychiatry i księdza. http://www.bednarska.warszawa.pl/

Szansa na dziecko bez in vitro. Dzięki naprotechnologii, która jest zgodna z nauką Kościoła, bezpłodni rodzą dzieci. http://www.naprotechnologia.pl

Ginekolodzy, którzy popierają życie i nie przepisują antykoncepcji, wpisują się na specjalną listę w Internecie. Znajdziesz ich, jeśli wpiszesz adres: http://www.lmm.pl i klikniesz na odnośnik „Przychodnia”

Sąd Metropolitalny Warszawski rozpatruje sprawy dotyczące małżeństw, które zostały zawarte na terenie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej bądź strona pozwana czyli współmałżonek osoby proszącej o rozpatrzenie sprawy zamieszkuje na terenie naszej archidiecezji lub Diecezji Warszawsko-Praskiej albo przynależy do Ordynariatu Polowego. http://www.trybunal.mkw.pl

 

Instytucje:

Akcja Katolicka w Polsce Oficjalna witryna odrodzonej Akcji Katolickiej w Polsce. http://www.ak.org.pl

Caritas Archidiecezji Warszawskiej Strona internetowa naszej archidiecezjalnej organizacji charytatywnej. http://www.warszawa.caritas.pl/

Grodzisk Mazowiecki – Miasto i Gmina http://www.grodzisk.pl

Fundacja Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Godne Życie” Działająca na terenie powiatu grodziskiego fundacja pragnie stworzyć godne warunki życia ludziom, najczęściej młodym, którzy na skutek urazu rdzenia kręgowego lub porażenia mózgowego trwale utracii sprawność i wymagają całodziennej opieki do końca życia. http://www.grodzisk.pl/godnezycie

Modlitwa:

Internetowa Liturgia Godzin Systematycznie, z kilkudniowym wyprzedzeniem aktualizowana strona zawierająca teksty Liturgii Godzin na konkretny dzień. Bardzo ułatwia odmawianie brewiarza. Korzystający ze skróconej wersji LG znajdą tu np. brakujące w wydaniu książkowym teksty Godziny Czytań. http://brewiarz.katolik.pl/index.html

Dzienniczek Świętej s. Faustyny Kowalskiej  www.faustyna.pl/Dzienniczek/dostepchronionyprawemautorskim.pdf