MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I ŚWIATA CAŁEGO

Wielki Post, który rozpoczęliśmy w Środę Popielcowąto czas rozważania Męki Pana Jezusa, przez którą dokonało się nasze odkupienie. Przy wejściu do kościoła, pod chórem, jest położony krzyż do adoracji – znak naszego zbawienia. Wchodząc do kościoła żegnamy się wodą święconą na pamiątkę naszego chrztu i oddajemy cześć krzyżowi przez ucałowanie, ukłon lub przyklęknięcie. W czasie Wielkiego Postu, Kościół zachęca nas do modlitwy, postu i jałmużny. Niech nasze dusze ubogacają się rozmodleniem, rozważaniem Męki Pańskiej i pełnieniem uczynków miłosierdzia wobec ludzi biednych, samotnych, chorych i potrzebujących pomocy. Pod chórem tradycyjnie składamy ofiary do puszek dla biednych na bony żywnościowe oraz na kwiaty do Grobu Pańskiego i ołtarza.

W okresie Wielkiego Postu będą odprawiane nabożeństwa ku czci Męki Pańskiej: Droga Krzyżowa w każdy piątek

dla dzieci o godz. 16:30.

dla dorosłych o godz. 17:15.

dla młodzieży o godz. 19:00 Adoracja Krzyża. W Adoracji Krzyża, o godz. 19:00, uczestniczy młodzież, kandydaci przygotowujący się do sakramentu bierzmowania oraz dorośli, którzy z powodu pracy nie mogli przybyć wcześniej.

Drugim nabożeństwem wielkopostnym będą: Gorzkie Żale z nauką pasyjną i procesją w każdą niedzielę o godz. 17:00. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie i procesji bielanki, ministrantów oraz wszystkich parafian.

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży starszej i dorosłych rozpoczną się w naszym kościele w niedzielę, 11 marca, na Mszach świętych.

Czytaj więcej: http://parafia-mb.csd.pl/komunikaty/


 Choć zakończył się Rok Miłosierdzia,  to  Drzwi Miłosierdzia,  są zawsze szeroko otwarte

Serdecznie zapraszamy 

Koronka do Miłosierdzia Bożego: codziennie (z wyjątkiem sobót) w kościele o godz. 15:00.  (Wejście głównymi drzwiami – prawymi.)

Adoracja Najświętszego Sakramentu: codziennie, oprócz sobót, od 15:00 do 18.00. w niedziele od godz. 14:00 do 17:00.

Różaniec wspólnotowy w październiku: codziennie o godz. 17.15.  (poza październikiem): codziennie, z wyjątkiem sobót i niedziel  o godz. 17.20,  pod przewodnictwem:

poniedziałek – Odnowa w Duchu Świętym

wtorek – I Kółko Różańcowe

środa – II Kółko Różańcowe

czwartek – Neokatechumenat, III, IV Kółko Różańcowe

piątek -Trzeci Zakon Świętego Franciszka (W okresie Wielkiego Postu po Koronce około godz. 15:15)

sobota (po Mszy św. o godz. 7:00) – Ruch Rodzin Nazaretańskich

Nawiedzenie kościoła: zapraszamy codziennie  od godz. 7:00 do godz. 18:45 na osobistą modlitwę do kaplicy Matki Bożej Fatimskiej, która znajduje się w kościele, po lewej stronie. Wejście głównymi drzwiami – prawymi.

Słowa Pana Jezusa do Św. Siostry  Faustyny:

„Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego Serca Mojego, a Ja napełnię ją pokojem. Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojego. W godzinie Miłosierdzia uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Mów światu o Moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy”.  (Dzienniczek: 699, 848, 1074, 300, 1572

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

„Zachęcam chrześcijan, by regularnie nawiedzali Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, ponieważ jesteśmy wszyscy powołani, by trwać nieustannie w obecności Bożej dzięki Temu, który pozostaje z nami aż do końca czasów. Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!” Święty Jan Paweł II. Kościół jest otwarty przez cały dzień, a adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15:00 do 18:00 każdego dnia, z wyjątkiem sobót. Adoracje rozpoczynamy Koronką do Miłosierdzia Bożego, a kończymy różańcem prowadzonym przez wspólnoty. (W okresie wizyt duszpasterskich program adoracji i Mszy św. ulega zmianie – patrz w zakładce: http://parafia-mb.csd.pl/nabozenstwa-okresowe/  Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu naszych Parafian i Gości. Ks. proboszcz Adam Szczygielski.

REZERWACJA TERMINÓW MSZY ŚW. Intencje mszalne na kolejne dni i miesiące przyjmujemy w niedziele i dni powszednie, po każdej Mszy Świętej, w kancelarii już z jedenastomiesięcznym wyprzedzeniem.
 
KONTO PARAFII: 25 2030 0045 1110 0000 0004 1850

Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. E.  Orzeszkowej 10,

05-827 Grodzisk Mazowiecki, tytuł wpłaty: „dar na cele kultu religijnego”