MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I ŚWIATA CAŁEGO

 Choć zakończył się Rok Miłosierdzia,  to  Drzwi Miłosierdzia, 
są zawsze szeroko otwarte


Serdecznie zapraszamy 

Adorację rozpoczynamy Koronką do Miłosierdzia Bożego każdego dnia, z wyjątkiem sobót, o godz. 15.00. a kończymy różańcem prowadzonym przez wspólnoty o godz. 17.20. (w piątki Wielkiego Postu o godz. 15.15.) Zobacz nabożeństwa http://parafia-mb.csd.pl/nabozenstwa-okresowe/

„Zachęcam chrześcijan, by regularnie nawiedzali Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, ponieważ jesteśmy wszyscy powołani, by trwać nieustannie w obecności Bożej dzięki Temu, który pozostaje z nami aż do końca czasów. Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!” Św. Jan Paweł II.

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE rozpoczną się  w niedzielę 24. 03. 19 r. i trwać będą do środy 27.03.19 r. 

REZERWACJA TERMINÓW MSZY ŚW. Intencje mszalne na kolejne dni i miesiące przyjmujemy w niedziele i dni powszednie, po każdej Mszy Świętej, w kancelarii już z jedenastomiesięcznym wyprzedzeniem.
 
KONTO PARAFII: 25 2030 0045 1110 0000 0004 1850

Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. E.  Orzeszkowej 10,

05-827 Grodzisk Mazowiecki, tytuł wpłaty: „dar na cele kultu religijnego”