RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

Spotkania formacyjne: środa godz. 18:45, sala św. Józefa  – opiekun ks. Marcin.