KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

11.11.2018. –  32 Niedziela Zwykła – 100 Rocznica

Odzyskania  Niepodległości

Dziś, w 100 – tną Rocznicę Odzyskania Niepodległości, składajmy Bogu dziękczynienie za dar wolności, prośmy o umiejętność korzystania z niej oraz módlmy się w intencji Ojczyzny.

W przyszłą niedzielę (18.11.), obchodzimyŚwiatowy Dzień Ubogich.  W tym roku Dzień ten będzie obchodzony pod hasłem Biedak zawołał, a Pan go usłyszał (Ps 34,7). Ośrodek Pomocy Parafialnej „Caritas” przygotowuje paczki świąteczne dla osób i rodzin najbiedniejszych w naszej parafii na Święta Bożego Narodzenia oraz bony żywnościowe przez cały rok. Dary Żywnościowe będziemy składać do kosza przy obrazie św. Faustyny,  a ofiary pieniężne do puszki pod chórem z napisem „ Ofiara dla biednych”

W tym tygodniu ks. Marcin wyjeżdża na rekolekcje kapłańskie. Polecamy, modlitwie wiernych, wszystkich kapłanów odprawiających rekolekcje.

Msza św. dla dzieci z klas III przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców w niedzielę 18 listopada o godz. 16:00. Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa we Mszy św. połączonej z katechezą.

Zebranie wszystkich wspólnot Różańcowych w poniedziałek (12.10.) po Mszy św. wieczornej w sali św. Józefa.

Poświęcone opłatki wigilijne roznosi osobiście organista naszej parafii, pan Janusz Mroczka.