KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

21.04.- Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Wigilia Paschalna o g. 20:00. Na liturgię wieczorną przynosimy świece chrztu z osłonami. Jeśli to możliwe, także w Wielką Sobotę, zachowuje się post zwyczajowy.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego -Rezurekcja o g. 6:00., następne  Msze św. o godz. 10:00, 11:30, 13:00 i 18:00. (nie ma Mszy św. o g.. 8:00).. Na uroczystą procesję zapraszamy: asystę, bialanki, ministrantów, lektorów i wszystkich wiernych. O g. 15:00 nowenna do Miłosierdzia Bożego.

Razem z całym Kościołem przeżywamy radość, płynącą z faktu, że Chrystus zmartwychwstał. Życzymy wszystkim naszym Parafianom i Drogim Gościom, aby Zmartwychwstały Zbawiciel-Jezus Chrystus- umocnił w nas wiarę, nadzieję i miłość; niech błogosławi hojnie w codziennym życiu i pozwala z życzliwością patrzeć na wszystkich, których spotykamy na drodze do domu Ojca.

Dziękujemy: paniom i panom za sprzątanie kościoła na święta, panu Tomaszowi za przygotowanie Grobu Pańskiego, zespołowi dekoracyjnemu za wykonanie bukietów kwiatowych w prezbiterium i kaplicach kościoła, wspólnotom i zespołom parafialnym za trwanie na adoracji Najświętszego Sakramentu, młodzieży oazowej, ministrantom i lektorom za przygotowanie liturgii, pani Teresie za ofiarowanie świecy paschalnej, harcerzom i harcerkom za wartę w Kaplicy Przechowania Najświętszego Sakramentu i przy Grobie Pańskim oraz bielankom i asyście za udział w procesji. Dziękujemy również za ofiary na bony żywnościowe dla biednych oraz na kwiaty do Grobu Pańskiego i ołtarza.

Jutro, w Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych, Msze św. wg. porządku niedzielnego. Msza św. w intencjach małżeństw obchodzących w tym roku kolejną rocznicę ślubu lub jubileusz o g.13:00. Po Mszach św., odbędzie się zbiórka do puszek na KUL.

26.04. w piątek zapraszamy na nabożeństwo Drogi ŚwiatłaVia Lucis na g.17. W piątek oktawy wielkanocnej można spożywać pokarmy mięsne(KPK kan 1251).

W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Odpust Miłosierdzia Bożego. Suma odpustowa o godz.13:00. Po sumie Koronka do Miłosierdzia Bożego i oddanie czci relikwiom św. Faustyny. Na tę Uroczystość zaproście swoje rodziny i przyjaciół. Przez całą oktawę Nowenna do Miłosierdzia Bożego o g. 15.