POGRZEB KATOLICKI

Kościół w liturgii pogrzebowej wyznaje wiarę w życie wieczne, modli się za zmarłych i sprawuje za nich Eucharystię, umacnia jedność swoich żyjących dzieci i niesie nadzieję płaczącym. Obrzędy pogrzebu winny być odprawione w kościele parafialnym zmarłej(go).

Katolik, bowiem przynależy nie tylko do rodziny, ale także do parafii. W kościele parafialnym modli się, słucha Słowa Bożego, uczestniczy w Eucharystii, przystępuje do sakramentów świętych. Tu także odprawia się w jego intencji Msza św. pogrzebowa, modlitwy przy trumnie i ostatnie pożegnanie na drogę do wieczności. Uczestniczą w nim, oprócz rodziny, przyjaciele, sąsiedzi i znajomi ze wspólnoty parafialnej, którym należy umożliwić uczestnictwo w bliskości miejsca zamieszkania, czyli w kościele parafialnym.

Wszystkich uczestników Mszy św, pogrzebowej prosimy o wcześniejsze przystąpienie do spowiedzi w przeddzień pogrzebu i Komunii świętej w dniu pogrzebu. W tygodniu po pogrzebie rodzina osoby zmarłej powinna pamiętać o zamówieniu Mszy świętych w kancelarii parafii (rocznica śmierci, dzień imienin, Msze św. gregoriańskie, modlitwa wypominkowa.). Pismo św. przypomina nam i wzywa nas do modlitwy za zmarłych. „Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni (2 Mch 12, 45).

– W kancelarii parafii należy ustalić termin pogrzebu i spisać akt zgonu w księdze zmarłych. Potrzebny jest akt zgonu z USC.