POSŁUGA CHORYM

Ze względów epidemicznych sprawujemy posługę:

  1. w niebezpieczeństwie zagrożenia zdrowia i życia,
  2. na wyraźną prośbę chorego z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych.