KONTAKT

Parafia Miłosierdzia Bożego 

 E. Orzeszkowej 10

05-827 Grodzisk Mazowiecki

tel. 22 7557287   Telefon czynny w godzinach pracy kancelarii parafialnej.

KONTO PARAFII:

25 2030 0045 1110 0000 0004 1850,  tytuł wpłaty : ” dar na cele kultu religijnego”

PROBOSZCZ

Ks. prałat Adam Szczygielski

tel. 22 7557287

e-mail: proboszcz@parafia-mb.csd.pl

KSIĘŻA  WIKARIUSZE:

Ks. Krystian Grzyb

tel. 22 7920152

e-mail: grzyb.krystian@gmail.com

Ks. Marcin Grabowski

tel. 22 7920152

e-mail: marcingrabowski29@wp.pl

PRAKTYKA DUSZPASTERSKA

Ks. diakon Bartłomiej Warowny

Alumn VI Roku

Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie