KONTAKT

Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego 

Ul. Orzeszkowej 10

05-827 Grodzisk Mazowiecki

 

tel. 605 333 861   Telefon czynny w godzinach pracy kancelarii.

e-mail: parafia.mbgrodzisk@gmail.com

Profil facebookowy https://www.facebook.com/parafiaMilosierdziaBozegoGrodziskMaz 

 

KONTO PARAFII:

Bank PEKAO S.A.

33 1240 6348 1111 0011 0619 4912

tytuł wpłaty: „dar na cele kultu religijnego”

 

PROBOSZCZ

Ks. kanonik Zbigniew Wojtaś

e-mail: 

WIKARIUSZE

Ks. Mariusz Miodek

e-mail: 

Ks. Sebastian Zygmunt

e-mail: 

REZYDENT

Ks. prałat Adam Szczygielski

e-mail: aszczygielski@interia.eu