KONTAKT

Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego 

Ul. Orzeszkowej 10

05-827 Grodzisk Mazowiecki

 

tel. 22 755 72 87   Telefon czynny w godzinach pracy kancelarii.

 

Profil facebookowy https://www.facebook.com/parafiaMilosierdziaBozegoGrodziskMaz 

 

KONTO PARAFII:

 

tytuł wpłaty: „dar na cele kultu religijnego”

 

PROBOSZCZ

Ks. kanonik Zbigniew Wojtaś

e-mail: zbwoj@interia.pl

e-mail: proboszcz@parafia-mb.csd.pl

WIKARIUSZE

Ks. Krystian Grzyb

e-mail: grzyb.krystian@gmail.com

Ks. Marcin Grabowski

e-mail: grabowskimarcin91@gmail.com

REZYDENT

Ks. prałat Adam Szczygielski

e-mail: aszczygielski@interia.eu