BIERZMOWANIE

Przygotowanie młodzieży

Każdego roku, w naszej parafii, prowadzone jest przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu. Sakrament ten jest najczęściej udzielany po Wielkanocy.
 
Odpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania młodzieży i dorosłych jest ks.  Marcin Grabowski.

Termin zostanie podany po ustaleniu!

W zakres przygotowań do Sakramentu Bierzmowania wchodzi:

1. Uczestnictwo w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych,

2. Uczestnictwo w liturgii i nabożeństwach okresowych: nabożeństwo różańcowe (październik), roraty (okres adwentu), Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale (okres wielkiego postu), nabożeństwo majowe, nabożeństwo czerwcowe,

3. Comiesięczna spowiedź święta, (najlepiej: w pierwsze piątki miesiąca w godzinach od 17:00 do 20:00),

4. Uczestnictwo w diecezjalnych spotkaniach młodzieży,

6. Udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych,

7. Wybór świadka (świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, praktykujący i bierzmowani katolicy).

8. Pomyśłnie zdany egzamin (na miesiąc przed bierzmowaniem młodzież z indeksem przystępuje do egzaminu u Ks. Marcina, egzamin poprawkowy u ks. Proboszcza).

 

Podczas egzaminu kandydat jest zobowiązany:

– podać imię i nazwisko świadka bierzmowania,

– posiadać indeks,

– przynieść świadectwo chrztu (dotyczy osób, które nie były u I Komunii św. w naszej parafii) jest to ostateczny termin dostarczenia dokumentów,

– 50 zł składki na pamiątki bierzmowania i kwiaty do ołtarza i kaplic na uroczystość bierzmowania.

 

Przygotowanie dorosłych

Po zawiązaniu grupy, wewnętrznie ustalamy terminy kolejnych spotkań.

Obecność na przygotowaniu i próbach jest obowiązkowa!
Na uroczystość bierzmowania zapraszamy rodziców,
rodziców chrzestnych oraz nauczycieli i wychowawców!

Podstawy prawa kościelnego w przygotowaniu do bierzmowania

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO

Kan. 879 Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili.

STATUTY IV SYNODU ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Statut 258. Sakrament Bierzmowania ochrzczeni przyjmują z zasady w swojej wspólnocie parafialnej, a więc w środowisku, w którym na co dzień mają składać świadectwo wiary i budować Kościół jako uczniowie i świadkowie Chrystusa.

Statut 259. Dopuszczony do Bierzmowania może być ten, kto uczestniczy w sakramentalnym życiu Kościoła i w parafialnym przygotowaniu do tego sakramentu, a w wypadku młodzieży, także w katechizacji szkolnej.

Statut 260. Przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania. W czasie przygotowania kandydaci powinni częściej przystępować do Sakramentu Pokuty i Komunii świętej. Wiek kandydatów, szczegółowy program przygotowania młodzieży i czas jego trwania określają odrębne przepisy.

Statut 261. Starszą młodzież szkolną, która nie przystąpiła do Bierzmowania we właściwym czasie, należy włączyć do zwykłego przygotowania parafialnego.