DROGA NEOKATECHUMENALNA

     Droga  Neokatechumenalna została uznana przez Stolicę Apostolską w 2002 r. za itinerarium (drogę) formacji katolickiej, ważne dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych. Jest proponowana biskupom jako sposób realizacji w ich diecezjach wtajemniczenia chrześcijańskiego w parafii, w małych wspólnotach, i dla otwarcia duszpasterstwa misyjnego. Droga jest zespołem czterech dóbr duchowych: katechumenatu po-chrzcielnego, mającego pomóc ochrzczonym w odkryciu ogromnych bogactw otrzymanego chrztu, stałego formowania wiary, katechumenatu dla nieochrzczonych oraz służby katechezie. Ruch został zainicjowany w Madrycie w 1964 r. przez Kiko Argüello i Carmen Hernandez, którzy wraz z o. Mario Pezzi tworzą Międzynarodową Ekipę Odpowiedzialną za Drogę Neokatechumenalną. Na świecie istnieje 18 tys. wspólnot (każda po ok. 40 osób) w ok. 850 diecezjach w 105 krajach na 5 kontynentach. W Polsce ruch pojawił się w 1975 r. dzięki o. Alfredowi Cholewińskiemu SJ i liczy dziś ok. 1000 wspólnot w 350 parafiach w 35 diecezjach.

W naszej parafii są dwie wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej. Liturgia  Słowa Bożego: środa, czwartek – godz. 19:30 – sala katechetyczna.

Eucharystia: sobota –  godz. 19:30 – sala katechetyczna.

Opiekun  ks. Mariusz