ZESPÓŁ MUZYCZNY ” Ozdrowieńcy Pana”

rok 2015 003

Uczestnicy zespołu wykonują posługę muzyczną w czasie niedzielnej Mszy św. o godz. 10:00. Poprzedza ją próba śpiewu w piątek o godz. 20:00 w sali katechetycznej.