KOŁA RÓŻAŃCOWE

Uwaga: Ze względu na rekolekcje wielkopostne spotkanie Kół Różańcowych odbędzie się wcześniej, we wtorek 6 marca po Mszy św. o  godz. 18:00 w sali św. Józefa. (Spotkania w drugi poniedziałek miesiąca, po Mszy św. o  godz. 18:00, sala św. Józefa – opiekun ks. Proboszcz.)

I KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA (M. B. Różańcowej)

II KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA (M. B. Fatimskiej)

III KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA RODZICÓW (Św. Jana Pawła II)

IV KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA RODZICÓW (Św. Rity)

V KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA RODZICÓW (Św. Faustyny)

VI KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA RODZICÓW (Św. Antoniego)

VII  KOŁO MĘŻCZYZN RÓŻAŃCA RODZICÓW (św. Maksymiliana)

W naszej parafii, oprócz dwóch kół ogólnych, istnieje pięć kół różańcowych rodziców, w tym jedno koło różańcowe mężczyzn których członkowie modlą się za swoje dzieci.

Modlitwa jest oparta na formule Żywego Różańca, gdzie powstają grupy (róże – wg tradycyjnego nazewnictwa) składające się z 20 osób, z których każda odmawia dziesiątek różańca w intencji swoich dzieci oraz wszystkich dzieci rodziców będących uczestnikami z róży a także w intencji dzieci chrzestnych. Panowie dodatkowo modlą się za swoje żony.

Tworzymy taką wspólnotę w naszej parafii, która podejmuje modlitwę, aby uzyskać Bożą pomoc dla naszych dzieci, gdyż i w naszych rodzinach nie brakuje problemów, z którymi borykamy się w codziennym życiu. Nie tylko zagrożenia takie jak alkohol, papierosy, kradzieże, zawiść, rozboje, narkotyki, powszechnie dostępna magia i okultyzm, sekty, destrukcja z Internetu czy pornografia są problemem – czasami wszystko wygląda dobrze, dziecko się dobrze uczy, lub ma dobrą pracę a jednak czujemy, że nie wszystko jest poukładane w jego życiu. Z powodu naszych błędów, braku wiedzy, zaniedbań, grzechów nasze własne dzieci mogą doświadczać zła w różnej postaci. Dlatego też wspomagamy je naszą codzienną modlitwą, którą jest różaniec tworząc grupę 20 osób, z których każda  odmawia w intencji swoich i wszystkich dzieci codziennie jedną dziesiątkę różańca, rozważając przy tym jedną z tajemnic różańcowych.

Grupa stanowi pewnego rodzaju małą wspólnotę modlitwy, w której poszczególne intencje stają się wspólne. W ten sposób codziennie za każde z dzieci objętych tą modlitwa odmówiony jest cały różaniec.

Wiele takich grup już powstało w naszym kraju i świadectwa osób modlących w takich grupach potwierdzają, że Bóg udziela wiele łask dzieciom, których rodzice modlą się w taki sposób. Nie bójmy się modlitwy różańcowej a szczególnie wtedy, gdy dotyczy ona naszych dzieci.

Link do strony internetowej kół różańcowych rodziców: http://www.rozaniecrodzicow.pl/

1) Msze święte Różańca Rodziców odbędą się w następujących terminach:

21.04.2017, godz. 18:00 – oprawę przygotowuje koło różańcowe pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego; przed Mszą świętą zapraszamy wszystkich na odmawiania różańca w naszych intencjach.

13.05.2017 – oprawę przygotowuje koło różańcowe pod wezwaniem św. Jana Pawła II,

13.06.2017 – oprawę przygotowuje koło różańcowe pod wezwaniem św. Rity,

08.12.2017 – oprawę przygotowuje koło różańcowe pod wezwaniem św. Faustyny.

Wszystkie Msze św. będą odprawione o godz. 18:00.

2) Po Mszy św. w dniu 21.04.2017 odbędzie się krótkie spotkanie naszych kół różańcowych w sali św. Maksymiliana.

3) W związku z setną rocznicą objawień fatimskich w tym roku przed Mszą świętą w dniach 13.05; 13.07; 13.08; 13.09; 11 – 13.10.2017r. będziemy szczególnie modlić się na różańcu (godz. 17:00). Rodzice są proszeni o zgłaszanie się do trzymania dużego różańca podczas modlitwy a zelatorki (Magda Maciejewska i Jadwiga Pytlakowska) są proszone o przygotowanie krótkich rozważań do odmawianych tajemnic różańcowych. Panowie z koła różańcowego pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe oraz z pozostałych kół różańcowych są bardzo mile widziani podczas trzymania różańca i/lub podczas modlitwy różańcowej. Podczas tej modlitwy zelatorki są proszone o wzięcie mikrofonu z zakrystii i podawanie go poszczególnym osobom prowadzącym modlitwę.

4) W przypadku, gdy we Mszy św. uczestniczą lektorzy to wtedy oni czytają, śpiewanie psalmów jest ustalane z lektorami (nie zawsze chcą śpiewać) przez zelatorki a także lektorzy czytają modlitwę wiernych, którą będzie przygotowywała Magda Maciejewska lub inne zelatorki. W przypadku, gdy ksiądz i/lub lektorzy nie wyrażą sprzeciwu modlitwę wiernych może przeczytać ktoś z rodziców.

5) Rodzice są proszeni o niesienie darów do ołtarza (mile widziani są rodzice z dziećmi w procesji z darami).

6) W związku z setną rocznicą objawień fatimskich członkowie różańca rodziców są również proszeni o uczestniczenie w miarę możliwości w Mszach świętych w następujących terminach:

13.07.2017 – oprawę przygotowuje I koło różańcowe pod wezwaniem sł. Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego (zelatorka: Domicela Maria Kaźmierczak),

13.08.2017 – oprawę przygotowuje I koło różańcowe pod wezwaniem sł. Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego (zelatorka: Domicela Maria Kaźmierczak),

13.09.2017 – oprawę przygotowuje II fatimskie koło różańcowe (zelatorka: Renata Kostrzewa),

13.10.2017 – oprawę przygotowuje II fatimskie koło różańcowe (zelatorka: Renata Kostrzewa).

W ten sposób włączymy się w uroczyste obchody objawień fatimskich.W dniach od 11.10.2017 (środa) do 13.10.2017 (piątek) będą miały miejsce rekolekcje różańcowe, które odprawi dla naszych wspólnot oraz całej parafii ks. Profesor Mieczysław Nowak zaproszony przez naszego Księdza Proboszcza.

1) Ostatniego dnia rekolekcji różańcowych 13.10.2017 po Mszy św. będzie miała miejsce agapa wszystkich kół różańcowych, którą wspólnie przygotujemy dla nas, dla księdza profesora oraz dla wszystkich kapłanów z naszej parafii.

W przypadku pytań i wątpliwości, co do wyżej opisanego programu należy koniecznie kontaktować się z zelatorką/zelatorem swojego koła różańcowego.

W piątek 13 października 2017 roku, Rekolekcjami Fatimskimi, zakończyliśmy uroczysty obchód Stulecia Objawień Matki Bożej w Fatimie trwający od 13 maja do 13 października. Dziękujemy wspólnotom różańcowym i zespołowi dekoracyjnemu kościoła za wielkie zaangażowanie i piękne przygotowanie nabożeństw Fatimskich, dzieci fatimskich oraz agapy dla wszystkich uczestników rekolekcji.