RADY: DUSZPASTERSKA i EKONOMICZNA

  Działalność  Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej ustaje po zmianie  ks. proboszcza. Nowych członków Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej, powoła nowy ks. proboszcz na podstawie własnego rozeznania i potrzeb parafii, po uprzedniej konsultacji ze swoimi współpracownikami.