RADY: DUSZPASTERSKA i EKONOMICZNA

   Kierując się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, postanowieniami II Polskiego Synodu Plenarnego oraz IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, dla dobra wspólnoty parafialnej, proboszcz parafii – ks. Adam Szczygielski, powołał dnia 6 marca 2015 r., na pięcioletnią kadencję, Radę Duszpasterską i Ekonomiczną.

W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą z urzędu proboszcz jako jej przewodniczący, wikariusze parafialni, wszyscy katecheci,  członkowie z nominacji oraz z wyboru, wybrani przez wspólnoty i grupy z parafii:

W maju 2018r. odbędzie się w naszej parafii wizytacja ks. biskupa. W  niedzielę, 11 marca, o godz. 16:00, w sali katechetycznej, odbędzie się zebranie Rady Duszpasterskiej. Prosimy o przybycie wszystkich członków Rady Duszpasterskiej Parafii.

 • Janusz Mroczka, organista parafii
 • Maria i Stanisław Walczakowie z Drogi Neokatechumenalnej
 • Stefania Plewińska z Odnowy w Duchu Św.
 • Domicela Kaźmierczak, zelatorka I Koła Różańcowego
 • Anna Wasilewska, zelatorka II Koła Różańcowego
 • Aldona Paprocka z Ruchu Rodzin Nazaretańskich
 • Jarosław Redel z Akcji Katolickiej
 • Elżbieta Malinowska z Parafialnego Ośrodka Pomocy Bliźniemu
 • Danuta Jędrzejewska z Zespołu Dekoracyjnego Kościoła
 • Magdalena Nowacka z Dziecięcego Zespołu Muzycznego
 • Beata i Krzysztof Walczakowie – animatorzy liturgiczni dzieci komunijnych
 • s. Janina Marszałek – przełożona Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
 • Magdalena Maciejewska, animatorka Kół Różańcowych Rodziców.

W skład Rady Ekonomicznej weszli:

 • Mirosław Kopeć,
 • Zbigniew Osuch,
 • Arkadiusz Jaworski,
 • Robert Malinowski,
 • Tomasz Golis

Zebrania Rady Duszpasterskiej są ogłaszane w Komunikatach Duszpasterskich, konsultacje z członkami Rady Ekonomicznej przed i  podczas inwestycji gospodarczych.