RADY: DUSZPASTERSKA i EKONOMICZNA

  Działalność  Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej ustaje po objęciu parafii przez nowego proboszcza. Nowych członków Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej, którzy nie wchodzą w jej skład z urzędu, powoła nowy ks. proboszcz na podstawie własnego rozeznania i potrzeb parafii, po uprzedniej konsultacji ze swoimi współpracownikami.