POKUTA – SPOWIEDŹ

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Spowiedź: codziennie na początku każdej Mszy św. w kaplicy bocznej (wejście przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej)

Pierwszy Piątek Miesiąca: spowiedź od 7:00 do 7:30 (w adwencie 6:45 – 7:30) i od 17:00 – 20:00.

 

RACHUNEK SUMIENIA DLA DOROSŁYCH

    ks. Krzysztof Syrek SAC 

Pytania wstępne

 • Żałuję za popełnione zło?
 • Mam stanąć przed Bogiem, który jest Miłością, a ile jest miłości we mnie?
 • Bóg chce mnie uzdrowić. Czy jestem gotów przyjąć ten dar?
 • Co zmieniło się od ostatniej spowiedzi? Może zapomniałem lub zataiłem ciężki grzech?
 • Pokuta zobowiązuje do naprawienia wyrządzonego zła. Jak ją odprawiłem?
 • Czy bliźni zauważyli moją poprawę po ostatniej spowiedzi?

Dziesięć przykazań Bożych

I przykazanie: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

 • Bóg jest moim Ojcem. Ile jest we mnie z obrazu Boga?
 • Czy pielęgnuję w sobie dar chrztu świętego?
 • Każdego dnia wybieram pomiędzy wieloma wartościami. A na którym miejscu jest Bóg?
 • Ile czasu poświęcam na rozmowę z Bogiem i słuchanie Go?
 • Celem życia chrześcijanina jest zbawienie. Co przysłania mi ten cel?
 • Jak rozwijam i pogłębiam dar wiary?
 • Czy wątpię w prawdy wiary?
 • Może niedbale czynię znak krzyża?
 • Bóg zaprasza mnie do współpracy w budowaniu Królestwa Bożego. Jaka jest moja postawa wobec spotykanych ludzi?
 • Czy unoszę się pychą?
 • Jak wypełniam swoje obowiązki w pracy?
 • Czy w życiu kieruję się nauką Jezusa?
 • Człowiek rozwija się nieustannie. A moja wiara i wiedza religijna?

II przykazanie: Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie

 • Imię Boga jest święte. Czy nie wymieniam go bez uszanowania, w gniewie i w żartach?
 • Bluźnierstwo przeciw imieniu Bożemu i fałszywa przysięga jest grzechem. Czy szanuję imię mego Boga?
 • Czasem proszę o coś Boga, składam przyrzeczenia, obietnice. Czy dotrzymuję składanych ślubów?
 • Czy złorzeczę i przeklinam bliźnich?
 • Boża opatrzność czuwa nade mną. Czy ulegam pokusie korzystania z wróżb i przepowiedni astrologów?
 • Może poddaję się zwątpieniu?

III przykazanie: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

 • Jaki jest mój dzień święty?
 • Czy w moim domu panuje świąteczna atmosfera?
 • Jak często rozmawiam z domownikami na temat wiary?
 • Jak zachowuję się wobec ludzi, którym grozi utrata wiary?
 • Bóg mówi do mnie w czytaniach mszalnych. Czy słucham uważnie i zapamiętuję wskazania Boga z tekstów Pisma Świętego?
 • Czy chętnie i punktualnie przychodzę na Mszę świętą?

IV przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją

 • Bóg dał mi rodziców. Czy okazuję im szacunek, troszczę się o nich i modlę się za nich?
 • Czy jestem wdzięczny moim rodzicom chrzestnym?
 • Jak odnoszę się do rad rodziców?
 • Czy na co dzień jestem uprzejmy i troszczę się o najbliższych?
 • Ile czasu poświęcam dla rodziny?
 • Mam obowiązek modlić się za najbliższych. Jak często to czynię?
 • Czy jestem sprawiedliwy wobec dzieci?
 • Czy interesuję się rozwojem moich dzieci, ich postępami w nauce?
 • Czy staram się zapewnić dobry byt rodzinie?
 • Jak traktuję swoje obowiązki wobec bliźnich i ojczyzny?
 • Czy okazuję wdzięczność Bogu i ludziom?
 • Jak często zapominam o imieninach i rocznicach najbliższych?

V przykazanie: Nie zabijaj

 • Bóg jest dawcą życia. Czy szanuję ten dar?
 • Jaki mam pogląd na temat zabijania poczętych dzieci i uśmiercania ludzi chorych i starych?
 • Gniew, pogarda, nienawiść i zemsta są grzechami przeciw życiu. Czy szkodzę sobie na zdrowiu przez picie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków?
 • Czy mam odwagę przeciwstawić się częstowaniu używkami nieletnich? A może sam im to proponuję?
 • Wielu ludzi cierpi głód, a ja zapominam, że obżarstwo jest grzechem. Czy dbam o zdrowie swoje i bliskich przez dobre odżywianie i wypoczynek?
 • Czy lekceważąc przepisy drogowe nie narażam na niebezpieczeństwo życia swojego i innych?
 • Czy mam myśli samobójcze?
 • Jezus w ewangelii pochwala troskę o chorych. Czy odwiedzam krewnych i znajomych, którzy chorują?
 • Czy naśmiewam się z moich bliźnich, z ich nieszczęścia, choroby, kalectwa?

VI i IX przykazanie: Nie cudzołóż; Nie pożądaj żony bliźniego twego…

 • Jezus naucza, że grzechy te wynikają z pożądliwości serca. Czy z szacunkiem traktuję płciowość?
 • Ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego. Czy z należytym szacunkiem traktuję innych?
 • Co myślę o nierozerwalności i świętości małżeństwa?
 • Czy jestem przyczyną zgorszenia innych przez sposób ubierania się, dwuznaczne słowa, sprośne żarty?
 • Czy czytam książki, czasopisma, oglądam filmy o treści erotycznej?
 • Czy ze skromnością kształtuję swoją wyobraźnię pragnienia?
 • Czy popełniam uczynki nieczyste samotnie lub z drugą osobą?
 • Czy jako chrześcijanin szanuję dziewictwo i czystość przedmałżeńską?

VII i X przykazanie: Nie kradnij; … ani żadnej rzeczy, która jego jest

 • Czy ukradłem coś?
 • Czy skradzione rzeczy zwróciłem?
 • Czy zazdroszczę innym posiadanych przez nich rzeczy?
 • Czy szanuję własność cudzą i społeczną?
 • Czy szanuję pracę innych?
 • Czy kupuję coś pochodzącego z kradzieży?
 • Czy aprobuję lub jestem obojętny wobec aktów wandalizmu?
 • Jak wywiązuję się ze zobowiązań podatkowych?
 • Czy łatwo pożyczam od innych i nie zwracam im tego?
 • Bóg daje mi czas. Jak korzystam z tego daru?
 • Ile czasu marnuję przed telewizorem?

VIII przykazanie: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu

 • Jezus mówi, że będziemy sądzeni z każdego słowa. Jak traktuję wypowiadane przez siebie słowa?
 • Czy plotkuję? Czy jestem wścibski i wypytuję innych o sprawy osobiste?
 • Pan Jezus naucza, że ojcem kłamstwa jest szatan. Czy jestem prawdomówny?
 • Czy dotrzymuję tajemnic?
 • Czy dobrze mówię o innych?
 • Czy rzetelnie udzielam informacji?
 • Czy sięgam po plotkarskie gazety, słucham takich programów?
 • Czy potrafię się cieszyć z sukcesów bliźnich i pochwalić ich?
 • Czy szanuję prawo innych osób do własnego zdania?

Przykazania kościelne

I Przykazanie: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych?

 • Czy w każdą niedzielę chodzę na Mszę świętą?
 • Czy zawsze przychodzę na nią punktualnie?
 • Bóg mówi do mnie przez Pismo Święte, a jaka jest moja modlitwa?
 • Czy uczestniczę aktywnie we Mszy świętej?
 • Które z dobrych uczynków minionego tygodnia złożyłem Bogu w ofierze Mszy świętej?
 • Czy jako rodzic daję moim dzieciom przykład chrześcijańskiego życia?
 • Wiele spraw mam do załatwienia. Czy podejmuję w dniu świętym prace, które mogłem wykonać w tygodniu, a zaniedbałem je z lenistwa?

II przykazanie: Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty

 • Bóg jest moim Ojcem. Czy chętnie i z ufnością korzystam z Jego miłosierdzia?
 • Czy przygotowuję się do sakramentu pokuty z miłości do Boga i Kościoła?
 • Czy potrafię przebaczyć komuś, kto wyrządził mi krzywdę?
 • Czy moje przystępowanie do sakramentów świętych jest uzależnione od nastrojów i humorów?

III przykazanie: Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą

 • Do komunii świętej mogę przystąpić tylko w stanie łaski uświęcającej! Czy nie przyjąłem komunii świętej świętokradzko?
 • Jak odnoszę się do tajemnicy Chrystusa obecnego w Eucharystii?
 • Czy dziękuję Bogu za Jego dary i rozwijam swoje talenty?

IV przykazanie: Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach

 • Wolna wola jest darem Boga. Czy potrafię panować nad słabościami mego ciała?

V przykazanie: Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

 • Czy moja wiara uzdalnia mnie do troski o braci i siostry w wierze?
 • Czy okazuję wdzięczność Bogu i ludziom?
 • Czy chętnie angażuję się w różne akcje parafialne?