HISTORIA

Parafia Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim jest najmłodszą i najmniejszą terytorialnie spośród czterech parafii grodziskich.

2015 090

Kościół Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim

Potrzeba utworzenia w Grodzisku Mazowieckim nowego ośrodka duszpasterskiego, i to prawie w środku miasta, zaistniała, gdy władze administracyjne przystąpiły do budowy dużego osiedla mieszkaniowego pod nazwą „Kopernik”. Inicjatorem budowy nowej świątyni i erygowania kolejnej parafii był ks. prałat Lucjan Rutkowski, miejscowy proboszcz i dziekan. Swoje zamiary przedłożył w 1983 roku władzy kościelnej w Warszawie, a gdy otrzymał akceptację, przystąpił do załatwienia niezbędnych formalności. Gdy odpowiednie zezwolenie władz państwowych już było, a w ślad za tym przyszło l grudnia 1983 roku zatwierdzenie lokalizacji kościoła i budynku administracyjno-katechetycznego, zaczęła się akcja wykupywania ziemi od trzech prywatnych właścicieli oraz jej notarialne przejęcie na własność. Trwało to wszystko aż do sierpnia 1986 roku.

Po uzyskaniu wymienionych zezwoleń i zatwierdzeń ks. Lucjan Rutkowski poprosił władzę archidiecezjalną o skierowanie na Osiedle Kopernika w Grodzisku Mazowieckim odpowiedniego kapłana, który zająłby się organizowaniem nowego ośrodka duszpasterskiego.

Zadanie to powierzono w dniu 13 lutego 1986 roku ks. Eugeniuszowi Dziedzicowi, mianując go początkowo wikariuszem parafii św. Anny. Dzięki dużej życzliwości i wsparciu finansowemu ks. Lucjana Rutkowskiego udało się ks. Eugeniuszowi Dziedzicowi w bardzo krótkim czasie zbudować dosyć dużą tymczasową kaplicę z zapleczem mieszkalno-katechetycznym. Przy kaplicy tej kard. Józef Glemp dekretem z dnia 11 sierpnia 1986 roku ustanowił rektorat (prawie-parafię) i zezwolił dzielnemu duszpasterzowi na prowadzenie samodzielnego duszpasterstwa, sprawowanie w kaplicy sakramentów świętych, stałe przechowywanie tam Najświętszego Sakramentu oraz na prowadzenie ksiąg metrykalnych. Dekret obowiązywał od 1 września 1986 roku. W następnym roku, Józef Kardynał Glemp Prymas Polski, dekretem z dnia 1 kwietnia 1987 r., erygował parafię pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w dotychczasowym ośrodku duszpasterskim przy kaplicy pod tym samym wezwaniem w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Orzeszkowej 10. Dekret wszedł w życie z dniem 12 kwietnia 1987 r.

Budowę kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim, według projektu architekta mgr. inż. Andrzej Wolffa, rozpoczął ks. proboszcz Eugeniusz Dziedzic 5 października 1987 roku. Poświęcenia kamienia węgielnego i wmurowania go w zręby świątyni dokonał biskup Władysław Miziołek. Po przejściu ks. prałata Eugeniusza Dziedzica na urząd proboszcza parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim w 1996r., nowym proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim został mianowany ks. Adam Szczygielski, który kontynuował budowę kościoła. W Jubileuszowym 2000 Roku, jeszcze w stanie surowym kościoła, została odprawiona pierwsza Pasterka. W roku 2011 kościół został oddany do użytkowania. Po przejściu na emeryturę ks. prałata Adama Szczygielskiego w  2018r., kolejnym proboszczem został mianowany ks. kanonik Zbigniew Wojtaś.

2015 004

Wnętrze kościoła Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Maz.