ŚLUB – MAŁŻEŃSTWO – PRZYGOTOWANIE

 INFORMACJE  DLA  NARZECZONYCH

Rozważamy rozpoczęcie kolejnej edycji kursu, jeśli minimum będą zainteresowane 3 pary. Narzeczonych prosimy o jak najszybszy kontakt z ks. Sebastianem.

Harmonogram kursu przedmałżeńskiego: terminy ustalane na spotkaniu

L.p. Temat: Data:
1 Kim jest dla mnie Chrystus? Jesteśmy narzeczonymi.
2
3 Miłość w małżeństwie. Drogi i rozdroża miłości.
4 Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej.
5 Odpowiedzialne rodzicielstwo.
6 Naturalne planowanie rodziny.
7 Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego.
8 Kształtowanie życia religijnego. (tradycje, obyczaje, organizacja życia religijnego w domu).
9 Kościół to My. Bóg chce nas zbawić w Kościele.
10 Liturgia Sakramentu małżeństwa.
11 Dzień skupienia dla narzeczonych.

Etapy przygotowania do małżeństwa:

  1. DECYZJA
   Po podjęciu decyzji o zawarciu Sakramentu Małżeństwa, narzeczeni zgłaszają się do kancelarii naszej Parafii, ul. Orzeszkowej 10 w celu rezerwacji terminu ślubu. Bezpośrednio, po ustaleniu terminu ślubu, w najbliższą środę, rezerwują terminy wizyt w Poradni Życia Rodzinnego – informacje znajdziesz – tutaj
  1. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
   Kurs przedmałżeński w naszej parafii – termin zostanie podany po ustaleniu.
   Istnieje możliwość odbycia kursu przedmałżeńskiego w innym ośrodku duszpasterskim, przyjmujemy zaświadczenia z kursów polecanych  na stronie archidiecezji – informacje znajdziesz – tutaj oraz z kursów realizowanych przez ojców dominikanów na freta – informacje znajdziesz tutaj 
  1. URZĄD STANU CYWILNEGO
   Nie wcześniej niż pół roku przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu dokonania formalności wynikających z prawa cywilnego, tj: otrzymania „Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” – cywilnego oraz złożenia oświadczeń o nazwiskach stron i dzieci po zawarciu małżeństwa (Zaświadczenie jest ważne przez sześć miesięcy).
  1. PROTOKÓŁ KANONICZNEGO BADANIA NARZECZONYCH
   Na trzy miesiące przed ślubem zgłaszają się w kancelarii Parafii w celu spisania Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych. Powinni ze sobą przynieść:
   – Dowody osobiste

   – Świadectwa Chrztu Świętego z adnotacją o bierzmowaniu, (jeśli byli ochrzczeni w innej Parafii – ważne 6 miesięcy od daty wydania)
   – Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i spotkań w Poradni Życia Rodzinnego,
   – Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 6 miesięcy od daty wydania),
   – Wdowiec lub wdowa wypisy aktu zbonu zmarłego małżonka również akt kościelny z parafii pogrzebu,
   – Niepełnoletni (przed ukończeniem 18 roku życia) pozwolenie sądu i rodziców lub prawowitych opiekunów,
   – Jeśli narzeczony i narzeczona są spoza parafii, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w naszym kościele, zgłaszają się do kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego, spisują protokół kanonicznego badania narzeczonych i po wygłoszeniu zapowiedzi proszą o licencję, czyli zgodę na udzielenie Ślubu w naszej parafii.
  1. SPISANIE AKTU MAŁŻEŃSTWA I USTALENIE SZCZEGÓŁÓW CEREMONI
   W tygodniu przed ślubem, w poniedziałek lub wtorek, (nie później), narzeczeni przybywają do kancelarii Parafii w celu spisania aktu ślubu. Jeżeli narzeczeni pragną ofiarować kwiaty na swój ślub lub udekorować nimi kościół, co jest praktyką godną polecenia, podobnie jak w innych parafiach, zgłaszają ten zamiar do księdza w kancelarii podczas spisywania aktu ślubu (poniedziałek lub wtorek), otrzymują numer telefonu i nawiązują kontakt z Zespołem Dekoracyjnym Kościoła z naszej Parafii.
  1. PRZYSTĄPIENIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
 1. DUCHOWA TROSKA O JEDNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA
  Zachęcamy Małżonków do pamięci o rocznicach małżeńskich. Podkreślając rocznicę możemy zamówić Mszę Świętą indywidualnie lub we wspólnocie z innymi małżeństwami. W naszej parafii w intencji małżeństw obchodzących kolejną rocznicę ślubu lub jubileusz, jest odprawiana Msza św. dziękczynna w Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych i w ostatnią niedzielę września, o godz. 13:00. Na Mszę św. zapraszamy małżonków razem ze swoimi rodzinami. Jest to święto naszych parafialnych rodzin.

Uwaga: W związku z sakralnym charakterem kościoła nie można dekorować go sztucznymi kwiatami, bramkami, balonikami itp kiczem. Rozrzucanie plastikowych kwiatków, confetti i ryżu przed  kościołem jest surowo zabronione! Grożą za to wysokie kary administracyjne. Parafia solidaryzuje się z działaniami obrońców przyrody.