ŚLUB – MAŁŻEŃSTWO – PRZYGOTOWANIE

 INFORMACJE  DLA  NARZECZONYCH

Po podjęciu decyzji o zawarciu Sakramentu Małżeństwa, narzeczeni zgłaszają się do kancelarii naszej Parafii, ul. Orzeszkowej 10 w celu rezerwacji terminu ślubu. Bezpośrednio, po ustaleniu terminu ślubu, w najbliższą środę, rezerwują terminy wizyt w Poradni Życia Rodzinnego i odbywają trzy spotkania. Poradnia czynna w środy od godz. 18:00 – 19:30 w pomieszczeniu kancelarii parafii. ( W sierpniu Poradnia nieczynna – urlop) Zapisy osobiście w w/w godzinach i rozpoczynają uczestnictwo w katechizacji narzeczonych zgłaszając się na pierwsze spotkanie:

Kurs przedmałżeński w naszej parafii: Narzeczeni uczestniczą w dziesięciu spotkaniach i w skupieniu.  Dla przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, kurs przedmałżeński, w roku 2020, w cyklu zamkniętym, rozpocznie się w sali św. Józefa 01 marca 2020r. o godz. 19:00. Katechezy w każdą kolejną niedzielę o godz. 19:00. Zapisy na pierwszej katechezie.

Tematy konferencji:

 

Polecamy kursy przedmałżeńskie w innych parafiach na terenie Archidiecezji Warszawskiej:   http://archwwa.pl/dla-narzeczonych/kursy-przedmalzenskie/

Kurs przedmałżeński  weekendowy  Spotkania rozpoczynają się w piątek  i trwają przez dwa weekendy w Kościele Św. Jacka w Warszawie ul. Freta 10  (wymagane wcześniejsze zapisy) http://freta.dominikanie.pl/kursy/

UWAGA:  Z wyżej wymienionych kursów przyjmujemy zaświadczenia. Przestrzegamy przed uczestnictwem w kursach organizowanych przez osoby, które nie mają do tego uprawnień. Nie przyjmujemy tych zaświadczeń.

Zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego – właściwego ze względu zameldowania jednej ze stron – w celu dokonania formalności wynikających z prawa cywilnego, tj: otrzymania „Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” – cywilnego oraz złożenia oświadczeń o nazwiskach stron i dzieci po zawarciu małżeństwa (Zaświadczenie jest ważne przez sześć miesięcy).

Na trzy miesiące przed ślubem zgłaszają się w kancelarii Parafii celem spisania Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych i rozpoczęcia głoszenia zapowiedzi przedślubnych. Powinni ze sobą przynieść:

– Dowody osobiste

– Świadectwa Chrztu Świętego z adnotacją o bierzmowaniu, ( jeśli byli ochrzczeni w innej Parafii – ważne 3 miesiące od daty wydania);

– Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i spotkań w Poradni Życia Rodzinnego

– Zaświadczenie… z USC (ważne 3 miesiące od daty wydania)

– Wdowiec lub wdowa wypisy aktu śmierci zmarłego małżonka (-i) również z Parafii;

– Dla niepełnoletnich (przed ukończeniem 18 roku życia) pozwolenie sądu i rodziców lub prawowitych opiekunów;

– Jeśli narzeczony i narzeczona są spoza parafii, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w naszym kościele, zgłaszają się do kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego, spisują protokół kanonicznego badania narzeczonych i po wygłoszeniu zapowiedzi proszą o licencję, czyli zgodę na udzielenie Ślubu w naszej parafii.

W tygodniu przed ślubem, w poniedziałek lub wtorek, (nie później), narzeczeni przybywają do kancelarii Parafii w celu spisania aktu ślubu. Jeżeli narzeczeni pragną ofiarować kwiaty na swój ślub lub udekorować nimi kościół, co jest praktyką godną polecenia, podobnie jak w innych parafiach, zgłaszają ten zamiar do księdza w kancelarii podczas spisywania aktu ślubu (poniedziałek lub wtorek), otrzymują numer telefonu i nawiązują kontakt z Zespołem Dekoracyjnym Kościoła z naszej Parafii.

Uwaga: W związku z sakralnym charakterem miejsca, jakim jest świątynia, nie można dekorować kościoła sztucznymi kwiatami, bramkami, balonikami itp kiczem. Rozrzucanie plastykowych kwiatków przed  kościołem jest surowo zabronione! Grożą za to wysokie kary administracyjne. Parafia solidaryzuje się z działaniami obrońców przyrody.

Małżonkowie powinni pamiętać o Pierwszej Rocznicy swego ślubu i zamówić na tę Rocznicę Mszę Świętą w kancelarii, w miesiącu po ślubie. Nie zapominają również o kolejnych rocznicach i jubileuszach. W kolejnych rocznicach Mszę św. zamawiamy indywidualnie lub we wspólnocie z innymi małżeństwami. W naszej parafii w intencji małżeństw obchodzących kolejną rocznicę ślubu lub jubileusz, jest odprawiana Msza św. dziękczynna w Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych i w ostatnią niedzielę września, o godz. 13:00. Na Mszę św. zapraszamy małżonków razem ze swoimi rodzinami. Jest to święto naszych rodzin. W kancelarii przyjmujemy intencje zbiorowe na Mszę św.

W linkach, na stronie naszej parafii, są umieszczone adresy stron poświęcone małżeństwu i rodzinie. Zapraszamy. http://parafia-mb.csd.pl/linki-2/

Poradnia Życia Rodzinnego znajduje się w pomieszczeniu Kancelarii Parafii ul. Orzeszkowej 10

Czynna  w środy,  godz. 18:00 – 19:30.

( Od. 19.07. do 16.08.2017r.  Poradnia nieczynna – urlop)

Zapisy osobiste w w/w godzinach.

 • przeżywasz kryzys
 • nie widzisz sensu życia
 • przeżywasz trudności w kontaktach z innymi
 • nie akceptujesz siebie
 • masz problemy z alkoholem, nikotyną, narkotykami
 • jesteś ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej
 • nie układa ci się w małżeństwie
 • szukasz porady w sprawie naturalnego planowania rodziny
 • jesteście bezdzietni
 • jeśli duchowo chcesz adoptować dziecko poczęte a nienarodzone
 • / zagrożenie utraty życia /
 • spodziewasz się dziecka i jesteś w trudnej sytuacji życiowej

Statuty

IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej 2003 r. – Małżeństwo

Statut 315. Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Ich przygotowanie do sakramentu odbywa się zgodnie z przepisami Instrukcji Episkopatu Polski o przegotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską w 1987 r. Znajomość tej Instrukcji jest dla duszpasterzy obowiązkowa.

Statut 316. W przepadku małżeństwa konkordatowego należy zachować przepisy Instrukcji dla duszpasterzy przyjętej przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 22 października 1998 r.

Statut 317. Zalecone jest roczne przygotowanie do małżeństwa wg programu zatwierdzonego przez Arcybiskupa. .. Ukończenie katechizacji w zakresie szkoły średniej zwalnia narzeczonych jedynie z egzaminu wiedzy religijnej, a nie z obowiązku udziału w katechezach przedmałżeńskich.

Statut 318. Narzeczeni powinni także zgłosić się do zatwierdzonej przez Kurię katolickiej poradni rodzinnej celem odbycia trzech spotkań…

Statut 320. Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze Bierzmowania, powinni przystąpić do tego sakramentu przed zawarciem małżeństwa. Od tego obowiązku, w wyjątkowych sytuacjach, może zwolnić narzeczonych ordynariusz miejsca.

Statut 321. Narzeczeni, którzy są katolikami, powinni przystąpić przynajmniej dwukrotnie do Sakramentu Pokuty i Najświętszej Eucharystii: zaraz po egzaminie przedślubnym i przed zawarciem małżeństwa, a przynajmniej bezpośrednio przed ślubem. Powinni też uzyskać od spowiednika pisemne poświadczenie przystąpienia do spowiedzi.

Statut 325. Małżonków, którzy obchodzą jubileusze, duszpasterze powinni zachęcać do uroczystego przeżywania tych rocznic podczas sprawowanej w ich intencji Mszy świętej. Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej podkreśla, że przygotowania do małżeństwa powinno być związane z parafią i być częścią jej działań duszpasterskich.