CHRZEST

Sakrament  Chrztu Świętego. Właściwym miejscem przygotowania do Chrztu dziecka i jego sprawowania jest własna parafia. W innym przypadku wymagane jest pozwolenie z parafii zamieszkania rodziców dziecka.  Chrzest dzieci udzielany jest w naszej Parafii w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 13:00 (w lipcu i sierpniu na Mszy Świętej o godz. 11:30)  oraz w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy również  o godz. 13:00.

Rok 2018: Terminy Chrztu Świętego

grudzień: 02.12.18r.;  16.12.18r.;  25.12.18r.

Rok 2019: Terminy Chrztu Świętego

 

marzec: 03.03.19r.;  17.03.19r.

kwiecień: 07.04.19r.;   21.04.19r.

maj: 05.05.19r.;  19.05.19r.

czerwiec: 02.06.19r.;  16.06.19r.

lipiec: 07.07.19r. ; 21.07.10r.

sierpień: 04.08.19r. ; 18.08.19r.

wrzesień:  01.09.19r.;  15.09.19r.

październik:  06.10.19r.;  20.10.19r.;

listopad:  03.11.19r.;  17.11.19r.

grudzień: 01.12.19r.;  15.12.19r.;  25.12.19r.

Dwa tygodnie przed Chrztem: w poniedziałek, wtorek, środę lub w czwartek,  zgłaszają się do kancelarii Parafii rodzice z odpisem aktu urodzenia dziecka z USC i danymi personalnymi chrzestnych. Na tej podstawie zostanie spisany w kancelarii akt chrztu dziecka.

Rodzice chrzestni dostarczą zaświadczenie, że mogą pełnić tę  funkcję, wystawione przez duszpasterza parafii, w której mieszkają. Zaświadczenie to należy dostarczyć w dniu spisywania aktu Chrztu, a najpóźniej w dniu Chrztu świętego. (Nie mogą być rodzicami chrzestnymi osoby, które: nie uczęszczają na lekcje religii, nie mają sakramentu bierzmowania, żyją w związkach niesakramentalnych. )

Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych w sobotę przed chrztem ok. godz. 18:30 (po Mszy św. o 18:00). Rodzice i chrzestni uczestniczą w katechezie przygotowawczej w kościele, a po niej składają podpisy w kancelarii w unikacie i duplikacie aktu Chrztu.

Należy nabyć świecę chrztu oraz białą szatę dla dziecka.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile nie mają przeszkód kanonicznych) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

Do spowiedzi możemy przystąpić w naszym kościele najpóźniej, w sobotę, przed chrztem, o godz. 18:00.

W dniu Chrztu należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed Uroczystością. Miejsca dla rodziców i chrzestnych są przygotowane w pierwszych ławkach, przed ołtarzem. (jedna ławka dla rodziców i chrzestnych)

Rodzice dziecka  powinni, w kancelarii parafii, zamówić Mszę Świętą  w intencji dziecka  na Pierwszą Rocznicę Chrztu o Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi Panny. Mogą to uczynić  w zastępstwie, rodzice chrzestni lub dziadkowie dziecka.

Statuty

IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej 2003r. – Chrzest.

Statut 242. Właściwym miejscem przygotowania do Chrztu dziecka i jego sprawowania jest własna parafia.

Statut 245. Przed Chrztem dziecka rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie przygotowawczej, wprowadzającej w tajemnicę sakramentu i jego liturgię.

Statut 246. Dzieci ze związków niesakramentalnych chrzci się w parafii miejsca zamieszkania matki. Przed chrztem należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz kandydatami na chrzestnych, celem stwierdzenia, czy dziecko będzie wychowane w wierze katolickiej. Gdy istnieje uzasadniona nadzieja takiego wychowania, proboszcz wyraża zgodę na Chrzest, przyjmując od rodziców i chrzestnych rękojmie na piśmie sporządzone według ustalonego formularza. W wypadku rodziców lekceważących własny udział w sakramentach świętych, Chrzest należy odłożyć.

 Statut 251. Do pełnienia funkcji chrzestnego wymagane jest ukończenie 16 lat, przyjęcie Sakramentu Bierzmowania i życie zgodne z wiarą Kościoła.

Statut 252. Sprawdzenie, czy kandydat na chrzestnego spełnia przepisane prawem warunki, należy do jego proboszcza. On też wydaje stosowne zaświadczenie kandydatowi, gdy Chrzest odbywa się poza własną parafią.