ODNOWA W DUCHU ŚW.

Spotkania formacyjne

wtorek:  godz. 18:45, sala  katechetyczna i  sala św. Józefa  – opiekun ks. Krystian

ODNOWA W DUCHU ŚW.

Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim.

Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie — modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty — zaczynało być fascynującą przygodą, „motorem” napędzającym życie.

Charyzmatycy są członkami grup modlitewnych — w Polsce jest ich ponad 750, gromadzą one ok. 30 tys. stałych członków. Spotkania odbywają się zwykle co tydzień. Chociaż ich program bywa różny, jest w nim miejsce na żywą, spontaniczną modlitwę wspólnotową (charakterystyczny element ruchu charyzmatycznego), rozmowy w małych grupach i katechezę. Zazwyczaj spotkania takie są otwarte, wszyscy goście są więc mile widziani.

Początki ruchu charyzmatycznego sięgają 1901 roku, kiedy to zaobserwowano ożywienie religijne we wspólnotach protestanckich. W Kościele katolickim Odnowa w Duchu Świętym narodziła się w latach 60. dwudziestego stulecia, a do Polski trafiła w roku 1975. Obecnie w naszym kraju jest to jeden z największych ruchów katolickich, liczący kilkadziesiąt tysięcy stałych członków i ok. 200 tys. sympatyków. W naszej parafii istnieje jedna wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, o nazwie „KANA”. Wieloletnią animatorką wspólnoty była p. Ewa Dutkiewicz, a od 2012 roku została nią p. Bożena Olejniczak. Opiekunem wspólnoty jest wikariusz – ks. Krystian. W spotkaniach uczestniczy około 20-25 osób. Ważnym wydarzeniem we wspólnocie były „Rekolekcje Ewangelizacyjnej Odnowy”, które poprowadziła grupa z Żyrardowa od 2 października do 27 listopada 2011 r. Uczestniczyło w nich 70 osób z parafii i spoza niej.

100_418013.03.2012 – po spotkaniu w salce katechetycznej
 
Opiekunem wspólnoty od września 2014r. jest ks. Krystian Grzyb