ODNOWA W DUCHU ŚW. KANA

Spotkania formacyjne we wtorki po mszy świętej godz. 18:45, sala  katechetyczna. 

Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim. Osobą odpowiedzialną za wspólnotę jest Pani Stefania Plewińska. Opiekunem wspólnoty jest ks. Mariusz.

W naszej parafii istnieje jedna wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, o nazwie „KANA”. W spotkaniach uczestniczy około 20 osób. Ważnym wydarzeniem we wspólnocie były „Rekolekcje Ewangelizacyjnej Odnowy” REO. Ostatnie rekolekcje odbyły się w 2020 r. Poprowadzili je  Zygmunta Nowosielski i Agnieszka Zielińska-Korpysz. Uczestniczyło w nich około 25 osób.

Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie — modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty — zaczynało być fascynującą przygodą, „motorem” napędzającym życie.

Charyzmatycy są członkami grup modlitewnych — w Polsce jest ich ponad 750, gromadzą one ok. 30 tys. stałych członków. Spotkania odbywają się zwykle co tydzień. Chociaż ich program bywa różny, jest w nim miejsce na żywą, spontaniczną modlitwę wspólnotową (charakterystyczny element ruchu charyzmatycznego), rozmowy w małych grupach i katechezę. Zazwyczaj spotkania takie są otwarte, wszyscy goście są więc mile widziani.

Początki ruchu charyzmatycznego sięgają 1901 roku, kiedy to zaobserwowano ożywienie religijne we wspólnotach protestanckich. W Kościele katolickim Odnowa w Duchu Świętym narodziła się w latach 60. dwudziestego stulecia, a do Polski trafiła w roku 1975. Obecnie w naszym kraju jest to jeden z największych ruchów katolickich, liczący kilkadziesiąt tysięcy stałych członków i ok. 200 tys. sympatyków.