WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA

   „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje”(Mt 10,40) – powiedział Chrystus do Apostołów. Polecił im również: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim”(Łk 10,5-6). Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym a tym samym diecezjalnym i powszechnym. Kapłan, który przybywa w imieniu Kościoła, po wspólnej modlitwie, udziela wszystkim domownikom Bożego błogosławieństwa.

  Wizyta duszpasterska ma charakter małej liturgii sprawowanej w mieszkaniu. Dlatego stół nakrywamy białym obrusem i stawiamy na nim krzyż, świece, wodę święconą i kropidło. Dzieci przygotowują zeszyty od religii. Na stole można otworzyć księgę Pisma Św. 

Wizytę duszpasterską rozpoczniemy 02.12.19r. w poniedziałek: bloki Cegielniana 5 i Rusałki 7.  Szczegółowy program wizyty duszpasterskiej jest podawany na Mszach Św. niedzielnych i zamieszczany w zakładce: http://parafia-mb.csd.pl/komunikaty/

 Przy stoliku z prasą, pod chórem, są do nabycia: krzyże kolędowe ze świecznikami i kropidłem na wizytę duszpasterską oraz woda święcona.

Planowany porządek wizyty duszpasterskiej może ulec zmianie z powodu  choroby księdza lub innych okoliczności.